Školní příprava

Školní příprava

Naši předškoláci jsou připravováni souvisle během školního roku na nástup do ZŠ. Od nástupu do školky jsou dětem průběžně vedeny portfolia a vedou se záznamy v pedagogických diagnostikách.

Vše probíhá ve spolupráci s rodiči, popř. s PPP Domažlice (vyšetření školní zralosti, logopedická poradna apod.) Klademe důraz na sebeobsluhu, samostatnost a komunikační dovednosti dětí. 

Ke konci školního roku docházíme s předškoláky zhlédnout jednu vyučovací hodinu 1. třídy ZŠ Kdyně, kde jsou děti jsou do výuky i aktivně zapojeny.