Kritéria přijetí dětí

Kritéria pro přijetí dětí Mateřské školy Brnířov
  • Dítě, které má rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky pro nastávající školní rok, s trvalým bydlištěm v obci Brnířov, Nová Ves.

  • Dítě, které dosáhne nejpozději k 31.8. věku 5 let, pro které je předškolní vzdělávání povinné, s trvalým pobytem v obci Brnířov, Nová Ves.

  • Dítě, které dosáhne nejpozději k 31.8. věku 4 let, s trvalým pobytem v obci Brnířov, Nová Ves.

  • Dítě, které dosáhne nejpozději k 31.8. věku 3 let, s trvalým pobytem v obci Brnířov, Nová Ves.

  • Dítě, které má v Mateřské škole Brnířov sourozence.

  • Ostatní děti.