Návštěva ZŠ v Domažlicích

V úterý 27. 2. 2024 navštívíme s dětmi ZŠ Komenského v Domažlicích, kde budou mít děti možnost vyzkoušet jednoduché chemické pokusy pod vedením paní učitelky chemie a nahlédnout do chovatelského kroužku.