Co všechno děláme?

Co všechno děláme?
  • Po příchodu do školky děti využívají spontánních her. Po následné dopolední svačině se společně věnujeme řízené činnosti, která vychází ze ŠVP.

  • Po 10. hodině odcházíme buď na školní zahradu nebo na pobyt venku do okolí. Po vycházce následuje oběd, po kterém část dětí odchází domů a ostatní se chystají na polední klid na lůžko.

  • Předškolní děti mají možnost po přečtení pohádek trávit klidový režim ve třídě. Po odpolední svačině mají děti k dispozici opět spontánní hru do odchodu domů.


Během školního roku pravidelně připravujeme několik akcí, některé i ve spolupráci s rodiči. V naší školce máme i divadelní představení dle momentálních nabídek, jsme zvaní i do okolních školek na divadla, popř. do MKS ve Kdyni. Navštěvujeme také Městskou knihovnu ve Kdyni, ZŠ Komenského v Domažlicích – chemické pokusy pro děti a chovatelský kroužek.

Většina akcí navazuje na české tradice, např. sv. Martin na místní jízdárně, čertění nebo masopust. Navštěvuje nás i PČR s programem o bezpečnosti.

S rodiči pořádáme podzimní vyrábění, vánoční posezení, odpoledne pro maminky ke Dni matek a rozloučení s předškoláky. Za hezkého počasí využíváme na akce prostor školní zahrady. Ve spolupráci s obecním úřadem se účastníme také kulturního programu na adventním rozsvěcení stromečku, vítání občánků nebo odpoledni pro důchodce.